Guia en la producció de tripes d’origen natural

Guia en la producció de tripes d’origen natural

L’Associació Europea de Tripa Natural (ENSCA) ha elaborat una Guia Comunitària de Bones Pràctiques d’higiene i aplicació dels principis d’APPCC